Tiệc gặp gỡ của doanh nhân tiểu biểu

Ngày 16 Tháng 05, 2016

Sáng 16/5/2016, RedEvent hân hạnh phục vụ Tiệc gặp gỡ của doanh nhân tiểu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự "Hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh", trước khi diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tiệc buffet Hala

Ngày 14 Tháng 09, 2015

Tiệc buffet Hala đạo Hồi phục vụ cho người Indonesia
Copyright © 2018 Redevent.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®