Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Ngày 16 Tháng 09, 2015

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh
Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Ngày 16 Tháng 09, 2015

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam
Tiệc trà phục vụ cuộc họp thường niên của Microsoft Việt Nam

Ngày 22 Tháng 04, 2013

Ngày 22 - 25/4/2013, tại tầng 16 tòa nhà CapitalTower 109 Trần Hưng Đạo đã diễn ra cuộc họp thường niên của công ty Microsoft Việt Nam.
Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Ngày 23 Tháng 04, 2011

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2
Copyright © 2018 Redevent.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®