thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ Chuyên ngành Tổ Chức Sự kiện Chuyên nghiệp

A&B – Bản tóm tắt về phòng nghỉ và bữa sáng, chuyên được sử dụng tại nhiều điểm họp Đăng ký trước – Đặt chỗ trước khi...
Tải thêm