Lễ ký kết

Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình

Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Hitachi Zosen ký biên bản ghi nhớ hợp tác "Đầu tư các dự án đốt rác phát điện tại Hà Nội"

Tập đoàn T&T ký biên bản hợp tác dự án Thu hồi khí gas bãi chôn lấp phát điện Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Lễ Ký kết Hợp đồng Quản lý Khách sạn

Lễ ký kết giao dịch trái phiếu Masan Consumer Holdings

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại diện Ban điều hành Diễn đàn OTOFUN

Tải thêm